Jemná motorika

09.06.2020
Jemná motorika je pohybová obratnost ruky a prstů, souvisí i s motorikou mluvidel. Při nedostatečně rozvinuté jemné motorice bývá používáno označení neuvolněná ruka, tvrdá ruka.

Rozvíjí se od narození, proto je důležité věnovat pozornost vývoji pohybu ruky a prstů již v útlém věku a využívat při hře senzomotorické pomůcky.

V Mateřské škole:

Neuvolněná ruka může dítěti způsobit mnoho nepříjemností v každodenním životě. Nedostatky se objevují například při oblékání a obouvání (zapínání knoflíků a zipů, převracování a skládání oblečení, vázání tkaniček). 

Další výrazný problém se může objevit při výtvarné tvorbě, kdy má dítě špatný úchop tužky a vyvíjí přehnaný tlak na podložku. Jemná motorika ovlivňuje také přirozené učení. V případě, že je pro dítě těžké předmět uchopit, otáčet, otevřít, nemůže jej dostatečně prozkoumat a jeho učení je značně omezené.


 Ve škole:

Pokud je rozvoj jemné motoriky v předškolním věku zanedbán, obtíže dále přetrvávají. Nejvíce se projeví při psaní. Mohou negativně ovlivnit i psychiku dítěte. Děti si připadají nešikovné, podceňují se a vyhýbají se činnostem, které by měly procvičovat.


Co používáme: 

Pro rozvoj jemné motoriky se využívají nejrůznější metody a pomůcky (prstová cvičení, manipulace s drobnými předměty, navlékání korálků, nácvik stříhání, kreslení, zapojování do každodenních praktických činností, aj). 
 

Tip na pomůcku pro rozvoj jemné motoriky, kterou si můžeš vyrobit:

https://the-teacher-s-tea.cms.webnode.cz/l/pomucka-pro-rozvoj-jemne-motoriky/