Hry pro rozvoj prostorové představivosti

22.02.2022

Představu o uspořádání prostoru kolem nás získáváme pomocí zrakových, sluchových, pohybových a hmatových vjemů. Vnímání prostoru a prostorových vztahů má přínos pro mnoho činností. Jednou z nich je například orientace v prostředí, ve kterém dítě žije. Podílí se také na koordinaci pohybů. V předškolním a později i mladším školním věku může oslabené prostorové vnímání poznamenat mnoho činností dítěte.

Obtížná je například orientace v textu při čtení i psaní, potíže v matematice, potíže s orientací na mapách nebo v notových zápisech (Bednářová, Šmardová, 2015). 
 
Pro rozvoj prostorové představivosti nám samozřejmě postačí lego a stavebnice v jakékoliv podobě. Ty můžeme využívat ve volné hře i řízených činnostech (nápodoba - stavění podle předlohy). V tomto článku se ale podíváme na výběr stolních her určených právě pro rozvoj této oblasti.

1. Chytrý farmář

Každý správný farmář ví, že některým zvířatům by se moc nedařilo v jedné společné ohrádce. Farmář má však po ruce jen 3 dílky plotů, aby celou louku rozdělil na samostatné ohrady. Pomůžeš mu postavit pro každý druh zvířat samostatnou ohradu a zvládneš zajistit, aby měla všechna zvířátka co pít?

Děti nejdříve rozmístí zvířata podle předlohy na obrázku, poté sestavují části plotu tak, aby každý druh zvířete měl svou vlastní ohrádku.

Vhodné pro starší děti (6 let a více), pro jednoho hráče, různé úrovně obtížnosti.


 • rozvoj zrakového vnímání

 • Rozvoj prostorové představivosti

 • Rozvoj matematické pregramotnosti

 • Rozvoj logického myšlení a rozumových schopností

2. Safari

Hlavolamová hra. Schovej a najdi. Je třeba umístit 4 herní dílky s džunglí tak, aby na otevřené pláni zůstala jen některá zvířata v různém počtu. Kartičky obsahují z jedné strany zadání úkolu, z druhé strany správné řešení.

Vhodné pro starší děti (6 let a více), pro jednoho hráče, různé úrovně obtížnosti.
 

 • rozvoj zrakového vnímání

 • Rozvoj prostorové představivosti

 • Rozvoj matematické pregramotnosti

 • Rozvoj logického myšlení a rozumových schopností

3. Magnety

Zatímco některé kroužky jsou k sobě přitahovány a ihned se spojí, některé se působením odpudivých magnetických sil od sebe odtlačují a vytváří tak efekt "létajících magnetů".

K dosažení tohoto efektu je nutné znát základní pravidlo magnetismu - shodné póly se odpuzují a opačné póly se vzájemně přitahují. Každý kruh má kladný (+) a záporný (-)pól.K dosažení tohoto efektu je nutné znát základní pravidlo magnetismu - shodné póly se odpuzují a opačné póly se vzájemně přitahují. Každý kruh má kladný (+) a záporný (-)pól.

Děti mohou při navlékání magnetů na stojan využít vzorové kartičky, nebo stavět podle vlastní fantazie.

Vhodné pro děti od 3 let, pro individuální hru i skupinovou práci.


 • rozvoj zrakového vnímání

 • Rozvoj prostorové představivosti

 • Rozvoj matematické pregramotnosti

 • Rozvoj logického myšlení a rozumovÝch schopností

 • Rozvoj jemné motoriky, manipulace s drobnými předměty, navlékání

 • Polytechnická výchova 

4. Kde stojí žirafa

Tato vzdělávácí hra pomáhá s rozvojem orientace v prostoru, zejména s pochopením pojmů před, za, vedle, vpravo, vlevo, poslední, první, uprostřed, ...

Hra obsahuje hrací desku, 6 plastových figurek zvířat, 20 karet s úkoly a řešením na zadní straně. Úkolem dětí je postavit zvířátka na desku tak, aby správně reprodukovaly obrázek. Kde je žirafa? Před nebo za slonem?

Vhodné pro děti ve věku 4 - 6 let, pro jednoho hráče, lze využít i pro skupinovou činnost.


 • rozvoj zrakového vnímání

 • Rozvoj prostorové představivosti

 • Rozvoj matematické pregramotnosti

 • Rozvoj řeči, předložkové vazby

5. Typologix

Set obsahuje dřevěnou hrací pochu, 20 různých kartiček s obrázky a 5 žetonů se zvířátky. Kartičky mají různý motiv - roční období, počasí, ...

Děti musí správně propojit zvířátko a objekt, u kterého se nachází a upřesnit jejich umístění -nachází se pejsek vedle domečku, na domečku nebo je uvnitř?


Vhodné pro děti 4-6 let, individuální činnost.


 • rozvoj zrakového vnímání

 • Rozvoj prostorové představivosti

 • Rozvoj matematické pregramotnosti

 • Rozvoj řeči, předložkové vazby