Grafomotorika

17.08.2020
Do oblasti grafomotoriky řadíme motorickou způsobilost zaznamenávat grafické prvky. Úroveň grafomotoriky a kresba (nejčastěji postavy) je posuzována při vyšetření školní zralosti. 

Pokud spontánní kresba neodpovídá přiměřenému věku dítěte (jednotlivé grafomotorické prvky a detaily v ní nejsou přítomny), je třeba se orientovat podle schopnosti psát tyto prvky zvlášť (například v pracovních listech). Může se jednat o dítě, které kresbu pouze nevyhledává a na nástup do školy je připraveno.

Grafomotorické prvky, které by děti měly zvládat v určitém věku:

📚Tento příspěvek byl vytvořen dle diagnostických materiálů Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové - Diagnostika dítěte v předškolním věku. 


Vývoj každého dítěte je velmi individuální a v mnohém se může lišit. Udávaný věk je pouze orientační. Úroveň grafomotorických dovedností je ovlivněna vývojem kognitivních funkcí i motorickou obratností a fyziologickým vývojem dítěte.

 Že není kam spěchat a všechno má svůj čas, můžeš vidět i tady - Vývoj ruky a zápěstí dítěte: