Genderově citlivá výchova

16.01.2021

"Velcí kluci přece nebrečí!",
”Taková hezká holčička a takhle se umí vztekat?", "Kluci si přece s panenkami nehrají!",
 nebo později na hodině fyziky:
“Pánové pochopí, dámy se našprtají." 

a další hezké slovní hříčky, které už jste možná někde zaslechli.

Jednou jsem si ve škole zapsala seminář o gender studies. Ano, byl to ten předmět, který jsem si zapsala jen proto, že mi chyběly kredity. A kdybych tam nešla, nedošlo by mi, že věci které ve školství mnohdy běžně slýcháme vlastně nejsou normální a mají neuvěřitelný vliv na podvědomé utváření genderových stereotypů.

📌 Věděli jste, že dívky bývají ve škole často trestány za věci, které jsou u chlapců tolerovány jako "klukoviny",a to jen proto, že jsou považovány za klidnější pohlaví a takové chování u nich není obvyklé?
📌 Věděli jste, že jsou chlapci ve škole mnohdy podceňováni v oblasti čtení a psaní, protože jde více dívkám, jelikož mají více trpělivosti a jsou pečlivější?

📌 Věděli jste, že mnoho předmětů je rozděleno na ty, kde vynikají chlapci, a kde vynikají dívky? A mnoho žáků na základě toho slýchá větu: "To nevadí, to stejně nebudeš potřebovat."

📌 Věděli jste, že možnosti mužnosti jsou velmi omezené, protože emoční projevy jsou známkou slabosti?


V procesu vzdělávání jsou dětem předávány vzorce chování, kterých si na první pohled nemusíme všimnout. Ty mohou ovlivnit nejen postoje a názory dětí, ale třeba i výběr dalšího studia a budoucí povolání.

❌ V dnešní době se v MŠ stále setkávám s výukovými materiály, ve kterých jsou genderové stereotypy zobrazeny - kdy k mamince patří vařečka, k tatínkovi sekačka, máme policisty, hasiče a řidiče, kadeřnice, paní učitelky, kuchařky.

Nepoužívej je, anebo na nich naopak ukaž, co může být jinak.

I s dětmi v předškolním věku je třeba probírat sexuální orientaci a partnerství. A věřte nebo ne, bez genderových stereotypů je to mnohem snadnější.

Je mi jasné, že se na toto tema sejde mnoho odlišných názorů, proto bych tomu ráda předešla tímto závěrem:

📌 Cílem genderově citlivé výchovy je naučit děti vnímat odlišnosti obou pohlaví a vést je k vzájemnému respektování. Učíme znát rozdíl mezi pojmem pohlaví a genderová identita. Snažíme se jim předat to, že se máme považovat za sobě rovné, aniž bychom měli potřebu si dokazovat, kdo toho zvládne víc. Zároveň se snažíme podpořit děti v tom, že žádná vlastnost není typicky ženská, ani typicky mužská.

Takže u nás ve třídě brečíme všichni. Někdy i já.