Aktivity pro rozvoj zrakového vnímání

29.10.2021

Zrak je jeden ze smyslů, který umožňuje poznávání okolí, slouží jako prostředek k orientaci v prostoru, dále také k rozvoji komunikace. Zrakové vnímání společně se sluchovým je důležité pro zvládnutí čtení a psaní ve školním věku.

V tomto článku najdeš pět běžných aktivit a her, pomocí kterých rozvíjíme nejen zrakové vnímání. 

1. Tangramy

Tangram je druh hlavolamu, který se skládá ze sedmi geometrických tvarů: pět trojúhelníků, jeden čtverec a jeden rovnoběžník. Společně vytvářejí základní čtverec. Kombinací těchto jednotlivých tvarů se skládají různé obrazce. 

Tangramy jsou vyráběny ze dřeva, plastu, papíru, keramiky, nebo skla a jednotlivé kousky bývají barevně odlišeny. Mohou být využívány s předlohou - nápodoba sestavy, nebo bez předlohy k volné hře. 

- poznávání tvarů a barev

- rozvoj zrakové analýzy a syntézy

- rozvoj zrakové diferenciace

- rozvoj prostorové představivosti

- rozvoj jemné motoriky

⬇️ Tangram ke stažení:

2. Puzzle

Skládačka s obrázkem různých velikostí. Můžeme využívat klasické puzzle, vícevrstvé puzzle, později i 3D puzzle. 

- rozvoj zrakové analýzy a syntézy

- rozvoj prostorové představivosti

- rozvoj jemné motoriky

3. Vkládací stavebnice

Didaktická pomůcka a hračka pro rozvoj jemné motoriky, pomocí které můžeme trénovat úchop předmětů a zlepšovat manipulaci s nimi. Mimo jiné u dětí také rozvíjíme představivost a trpělivost, odhad velikosti, učíme se tvary a barvy. 

- rozvoj zrakové diferenciace

- rozvoj zrakové analýzy a syntézy

- rozvoj prostorové představivosti

- rozvoj jemné motoriky

- vnímání tvarů a barev

4. Pexeso

Pexeso je karetní hra zaměřená na paměť a soustředění. Cílem hry je najít shodné dvojice, v některých verzích hledáme naopak protiklady. Můžeme využívat různé motivy karet podle vzdělávacího záměru. 


- rozvoj zrakové paměti

- rozvoj jemné motoriky

- rozvoj prostorové představivosti

- rozvoj rozumových schopností 

- rozvoj slovní zásoby

5. Kimova hra

Kimova hra je hra k procvičování zrakové paměti. Děti si zapamatují v určitém čase soubor několika předmětů. poté ukazují kolik si předmětů zapamatovaly. 

Děti jdou za dveře, nebo zavřou oči. Na stůl či podlahu rozložíme pár drobných předmětů. Nejdříve necháme děti soubor předmětů minutu či dvě pozorovat, vstřebávat do paměti. Pak předměty zakryjeme, děti se snaží vyjmenovat všechny předměty. 

Postupně můžeme i odebírat některé předměty - děti se snaží určit, které chybí. 

- rozvoj zrakové paměti
- rozvoj slovní zásoby 

Literatura:
 BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2007. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-251-1829-0.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.