Články

"Velcí kluci přece nebrečí!",
”Taková hezká holčička a takhle se umí vztekat?", "Kluci si přece s panenkami nehrají!",
nebo později na hodině fyziky:
“Pánové pochopí, dámy se našprtají."

Grafomotorika

17.08.2020

Pokud spontánní kresba neodpovídá přiměřenému věku dítěte (jednotlivé grafomotorické prvky a detaily v ní nejsou přítomny), je třeba se orientovat podle schopnosti psát tyto prvky zvlášť (například v pracovních listech). Může se jednat o dítě, které kresbu pouze nevyhledává a na nástup do školy je připraveno.

Jemná motorika je pohybová obratnost ruky a prstů, souvisí i s motorikou mluvidel. Při nedostatečně rozvinuté jemné motorice bývá používáno označení neuvolněná ruka, tvrdá ruka.
Rozvíjí se od narození, proto je důležité věnovat pozornost vývoji pohybu ruky a prstů již v útlém věku a využívat při hře senzomotorické pomůcky.